U-ljud

Vi erbjuder u-ljudsundersökningar efter ackrediteringsunderlag samt på medicinsk indikation enligt socialstyrelsens föreskrifter. Ultraljud är en form av fosterdiagnostik och undersökningarna är helt frivilliga.

KUB – Kombinerat ultraljud och blodprov

Vi erbjuder kostnadsfri KUB till alla kvinnor.
Med KUB går det att beräkna sannolikheten för att ett foster har Downs Syndrom (trisomi 21), eller två andra, mer ovanliga kromosomförändringar som trisomi 18 & trisomi 13.
KUB –testet består av två delar. Först ett blodprov som oftast tages av din barnmorska i samband med inskrivningen. Detta blodprov mäter vissa graviditetshormoner sedan en särskild u-ljudsundersökning som mäter vätskespalten som finns synlig på fostrets nacke (nackuppklarning ). KUB testet görs mellan graviditetsvecka 11+0 – 13+6.
KUB ökar inte risken för missfall och inga risker finns med undersökningen. Att göra en KUB eller ej är ett fritt val, d.v.s. ett erbjudande du får inom vården. Om du vill genomföra det eller inte är helt och hållet upp till dej som gravid.

Rutin ultraljud

Vi erbjuder ett rutin ultraljud i grav vecka 18-19. Denna undersökningen utförs för att:
• Fastställa graviditetslängd
• Fastställa antalet foster
• Fastställa moderkakans läge
• Bedöma fostrets anatomi för att kunna upptäcka eventuella avvikelser
Ultraljudsundersökning är den metod som hittar flest avvikelser hos det väntade barnet och betraktas som en hälsokontroll av barnet. Alla foster undersöks på samma sätt.

Tidigt ultraljud – Erbjuds på medicinsk indikation

Vi erbjuder kostnadsfri ultraljudsundersökning i tidig graviditet på medicinsk indikation. Tidigt ultraljud erbjuds till kvinnor med:
• Oklar graviditetslängd
• Blödning eller smärta i tidig graviditet
• Oro
• Tidigare missfall
• Tidigare utomkvedshavandeskap eller ökad risk för utomkvedshavandeskap.
• Tidigare flerbörd eller ökad risk för flerbörd.
Ultraljudsundersökningarna på Sveakliniken utförs av vår läkare med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi.

Tillväxt ultraljud – Erbjuds på medicinsk indikation

Vi erbjuder ett tillväxt ultraljud i grav vecka 33+ på indikation i syfte att upptäcka avvikande tillväxt hos fostret. Undersökningen erbjuds till kvinnor med:
• Riskfaktorer för avvikande tillväxt hos fostret.
• Tidigare graviditet med avvikande tillväxt hos fostret.
• Undersökningsfynd tydande på avvikande tillväxt hos fostret.
• Oro.
Även vid denna undersökning görs en noggrann genomgång av fostrets anatomi. Vissa avvikelser är lättare att upptäcka under senare delen av graviditeten.
Ultraljudsundersökningen erbjuds även till kvinnor där man vid tidigare undersökning fastställt att moderkakan är lokaliserad i livmoderns nedre del. Om det finns medicinsk indikation för ytterligare ultraljudsundersökningar bokar vi tid för detta. Alla undersökningar är kostnadsfria.

Vi på Sveakliniken samarbetar med Emma ultraljudsklinik i Malmö som är en helt privat ultraljudsklinik. Har ni önskemål att få utföra era ultraljud på Kvinnoklinikerna i Malmö, Lund och Ystad så finns även där ett samarbetsavtal.

Emma Ultraljudsklinik
Erikslustvägen 22
200 74 Malmö
Tel: 040-987080
www.emmaultraljudsklinik.se

För mer info ang fosterdiagnostik och ultraljud: