Vi erbjuder ultraljudsundersökning i v 11+5-13+6

 

Syftet med undersökningen är att:
-Fasställa datum för beräknad förlossning
-Fastställa foster
-Upptäcka missbildningar eller avvikelser som kan ses tidigt i graviditeten

I samband med denna ultraljudsundersökning erbjuds du även KUB.
KUB är en ultraljudsundersökning av fostret kombinerat med ett blodprov som utförs för att beräkna sannolikheten för att fostret bär på någon av de tre vanligaste kromosomförändringarna (Kromosom 13, 18 eller 21).

Blodprov tas senast 1 vecka innan ultraljudet .
Vid ultraljudsundersökningen mäts fostret nackuppklaring (NUPP).
Nackuppklarningen är en vätskefylld spalt i nacken som finns hos alla foster i denna graviditetsvecka. Storleken på NUPP och resultatet av blodprovet tillsammans med din ålder och vikt används i beräkningen av risken för de tre kromosomavvikelserna.
Visar Kub-undersökningen en sannolikhet mellan 1/51-1/1000 erbjuds du vidare utredning med ett NIPT-test.
Visar KUB-undersökningen en sannolikhet mellan 1/2-1/50 erbjuds du vidare utredning med ett fostervattenprov.

På länken nedan kan du läsa mer om tidig ultraljudsundersökning, KUB, NIPT-test samt fostervattens- och moderkaksprov
KUB/Ultraljud

Vi erbjuder ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20.

 

Syftet med undersökningen är att:
-Mäta fostrets tillväxt om du gjort ett tidigt ultraljud
-Fastställa graviditetslängden om du inte gjort ett tidigt ultraljud
-Upptäcka missbildningar eller andra avvikelser
-Bedöma moderkakans placering i livmodern

En del avvikande tillstånd hos fostret är lättare att se vid denna graviditetslängd eftersom fostret nu är större än vid tidiga ultraljudet.

 

Vi erbjuder ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 33

 

Undersökningen utförs huvudsakligen för att upptäcka avvikande tillväxt hos fostret.
Undersökningen erbjuds till kvinnor med:
-Riskfaktorer för avvikande tillväxt hos fostret
-Undersökningfynd tydande på avvikande tillväxt hos fostret.
-Oro
Även vid denna undersökning görs en nogrann undersökning av fostret.
vissa avvikelselser hos fostret är lättare att upptäcka under senare delen av graviditeten.

Ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 33 erbjuds även till kvinnor där man vid tidigare undersökning faställt att moderkakan är lokaliserad i livmoderns nedre del. Syftet med ultraljudsundersökningen är då att fastställa om moderkakan gör ett hinder för förlossningen.
Om det finns medicinsk indikation för ytterligare ultraljudsundersökningar bokar vi tid för detta.
Alla undersökningar är kostnadsfria

Ovanstående undersökningar utförs på Emma ultraljudsteknik.

Sveakliniken har egen ultraljudsmaskin.

 

Vi kan därför erbjuda tidigt ultraljud på vår mottagning i Svedala.
Ultraljudsundersökningarna på Sveakliniken utförs av vår läkare med med specialkompetens i Obsterik och Gynekologi.
Vi erbjuder ultraljudsundersökning i tidig graviditet till kvinnor med:
-Oklar graviditetslängd.
-Blödning eller smärta i tidig graviditet.
-Oro
-Tidigt missfall
-Tidigare utomkvedshavandeskap eller ökad risk för utomkvedshavandeskap
-Tidigare flerbörd eller ökad risk för flerbörd.

Om du vill veta mer om tidig ultraljudsundersökning på sveakliniken kan du läsa här.
kostnadsfri ultraljudsundersökning i tidig graviditet.