Maria Strandqvist Enhetschef / Barnmorska

Jag har arbetat som Barnmorska sedan 2004. Jag började då att arbeta på förlossningsavdelningen i Malmö,där jag än idag arbetar kvar.
I Oktober 2011 kom jag till Sveakliniken för att starta upp och driva barnmorskemottagningen.
Sedan 2006 kör jag även Mamma Barn gympa grupperna.

 

Barnmorska Maria: 040-6188062
Maria.Strandqvist@skane.se

Gabriella Mikulic Barnmorska

Jag har arbetat som barnmorska sedan 2005 och jag har arbetet på förlossningen i Malmö. Prenatal avdelningen och BB-avdelningen.
Jag har arbetat på Sveakliniken sedan 2013. Leder även vattengymnastik för gravida.

 

Barnmorska Gabriella: 040-6188064
Gabriella.Mikulic@skane.se

 

Desireé Larsson Barnmorska

Jag började arbeta på Sveakliniken i Februari 2018, innan dess hade jag anställning på förlossningen i Lund där jag fortsatt att arbeta någon helgdag i månaden.
Innan jag blev Barnmorska arbetade jag som Sjuksköterska på bla gynekologisk vårdavdelning samt KK akut i Malmö. Jag har vidareutbildning i akutsjukvård, sexologi och klimakteriekunskap.

 

Barnmorska Desirée: 040-6188063
Desiree.Larsson@skane.se

Ragner Liedman Specialist Obstetrik & Gynekologi