Maria Strandqvist Enhetschef / Barnmorska

Jag har arbetat som Barnmorska sedan 2004. Jag började då att arbeta på förlossningsavdelningen i Malmö,där jag än idag arbetar kvar.
I Oktober 2011 kom jag till Sveakliniken för att starta upp och driva barnmorskemottagningen.
Sedan 2006 kör jag även Mamma Barn gympa grupperna.

Gabriella Mikulic Barnmorska

Jag har arbetat som barnmorska sedan 2005 och jag har arbetet på förlossningen i Malmö. Prenatal avdelningen och BB-avdelningen.
Jag har arbetat på Sveakliniken sedan 2013. Leder även vattengymnastik för gravida.

 

Desireé Larsson Barnmorska

Jag började arbeta på Sveakliniken i Februari 2018, innan dess hade jag anställning på förlossningen i Lund där jag fortsatt att arbeta någon helgdag i månaden.
Innan jag blev Barnmorska arbetade jag som Sjuksköterska på bla gynekologisk vårdavdelning samt KK akut i Malmö. Jag har vidareutbildning i akutsjukvård, sexologi och klimakteriekunskap.

Ragner Liedman Specialist Obstetrik & Gynekologi