Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika medicinska undersökningar som ger information om fostrets tillstånd och eventuella avvikelser eller missbildningar.
Det finns tillstånd som inte går att upptäcka med fosterdiagnostik oavsett när i graviditeten undersökningarna görs.
All fosterdiagnostik och information om fosterdiagnostik är frivillig.
Du som är gravid väljer vad Du vill veta om och om Du vill genomgå någon eller några av de undersökningar som erbjuds .
Ultraljud är en typ av fosterdiagnostik. Alla ultraljudsundersökningar kan medföra att man upptäcker avvikelser hos fostret.
Vill du ha mer information om ultraljud och annan fosterdiagnostik kan du läsa här.

Fosterdiagnostik

Eller se filmen:

Fosterdiagnostik/Movie